κροκεάτης λίθος


κροκεάτης λίθος
Έκχυτο ηφαιστειακό πέτρωμα, της ομάδας των πορφυριτών. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του είναι πλαγιόκλαστο, μοσχοβίτης, αμφίβολοι και πυρόξενοι. Ο κ.λ. ήταν γνωστός και στην αρχαιότητα ως διακοσμητικό υλικό ανακτόρων, ναών, λουτρών κλπ. Ευρύτατα τον χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι. Αν και σκληρότατος, χρησιμοποιείται και σήμερα για διακοσμήσεις. Στο εμπόριο συγκαταλέγεται στα μάρμαρα.

Dictionary of Greek. 2013.